B PRESS koleno 45° 2xhrdlo

B PRESS koleno 45° 2xhrdlo
Kód Názov Cena s DPH
420038 koleno 15/45st.2xhrdlo 2.29 € ks
420039 koleno 18/45st.2xhrdlo 0.00 € ks
420040 koleno 22/45st.2xhrdlo 3.01 € ks
420041 koleno 28/45st.2xhrdlo 3.95 € ks
420042 Koleno 35/45st.2xhrdlo 7.85 € ks