B PRESS koleno 90° 2x hrdlo

B PRESS koleno 90° 2x hrdlo
Kód Názov Cena s DPH
420024 koleno 15/90st.2xhrdlo 2.21 € ks
420025 koleno 18/90st.2xhrdlo 2.53 € ks
420026 koleno 22/90st.2xhrdlo 3.02 € ks
420027 koleno 28/90st.2xhrdlo 0.00 € ks
420028 koleno 35/90st.2xhrdlo 8.57 € ks