Guľový ventil VN-VO

Guľový ventil VN-VO
Kód Názov Cena s DPH
270112 1 VNZ/VOZ páka 5.52 € ks
270110 1/2 VNZ/VOZ páka 2.02 € ks
270111 3/4 VNZ/VOZ páka 2.77 € ks