Guľový ventil VN-VO

Guľový ventil VN-VO
Kód Názov Cena s DPH
270112 1 VNZ/VOZ páka 7.66 € ks
270110 1/2 VNZ/VOZ páka 2.81 € ks
270111 3/4 VNZ/VOZ páka 3.58 € ks