Mosadz zátka VO

Mosadz zátka VO
Kód Názov Cena s DPH
271299 zátka 1 VO 290 mosadz 1.24 € ks
270300 zátka 1/2 VO 290 mosadz 0.46 € ks
270301 zátka 3/4 VO 290 mosadz 0.74 € ks
270299 zátka 3/8 VO 290 mosadz 0.26 € ks