Odbočka 200 KGEA PVC-U

Odbočka 200 KGEA PVC-U
Kód Názov Cena s DPH
12501 200/110/45 odb. 8.93 € ks
12502 200/110/87 odb. 9.67 € ks
12503 200/125/45 odb. 9.68 € ks
12504 200/125/87 odb. 10.70 € ks
12505 200/160/45 odb. 11.47 € ks
12506 200/160/87 odb. 10.15 € ks
12507 200/200/45 odb. 12.25 € ks
12508 200/200/87 odb. 13.56 € ks

Podrobné informácie

Materiál rúr a tvaroviek je zložený z polyvinylchloridu (PVC-U, tvrdé PVC) a ďalej farbív a stabilizátorov proti UV žiareniu a tepelnej degradácii. PVC-U je materiál s veľmi dobrými hydraulickými vlastnosťami, kedy sa minimalizuje tvorba usadenín vzhľadom na hladkosť vnútorného povrchu rúr.

Systém kanalizačného potrubia z PVC-U pre ležatú kanalizáciu sa používa pre beztlakovú dopravu splaškových a dažďových vôd, kde maximálne teploty kvapalín alebo okolia nepresahujú trvale 50°C. Dá sa použiť na stavbu stokových sietí a kanalizačných prípojok jednotnej alebo oddielnej sústavy na poddolovanom alebo zosuvnom území. Na uloženie kanalizačných radov v zaťažovaných komunikáciách sa s výhodou používa potrubie KG SN8.

Dopravované média:

• splaškové odpadové vody, dažďové vody, priemyslové odpadové vody
• väčšina běžných chemikálií, ako sú vodné roztoky neoxidujúcích kyselín (okrem silne oxidujících kyselin ako HNO3 a pod.)
• vodné roztoky zásad, alkoholov, aldehydov, peroxidov
• benzín, oleje
• vzduch pri nízkom tlaku
• rozsah pH roztokov 2-12


Nie je možné dopravovat:

• aromatické a chlórované zlúčeniny