Odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí vyplnením formulára. Vyplnený formulár, prosím, zašlite na našu emailovú adresu.

 

Stiahnuť formulár