Plynová hadica VN-VN

Plynová hadica VN-VN
Kód Názov Cena s DPH
800608 1/2"x1/2" VNZ/VNZ 500 mm 9.02 € ks
800610 1/2"x1/2" VNZ/VNZ 750 mm 0.00 € ks
800611 1/2"x1/2" VNZ/VNZ 1000 mm 12.13 € ks
800612 1/2"x1/2" VNZ/VNZ 1250 mm 0.00 € ks
800613 1/2"x1/2" VNZ/VNZ 1500 mm 0.00 € ks