Plynová hadica VN-VO

Plynová hadica VN-VO
Kód Názov Cena s DPH
800602 1/2"x1/2" VNZ/VOZ 500 mm 0.00 € ks
800604 1/2"x1/2" VNZ/VOZ 750 mm 0.00 € ks
800605 1/2"x1/2" VNZ/VOZ 1000 mm 12.48 € ks
800606 1/2"x1/2" VNZ/VOZ 1250 mm 0.00 € ks
800607 1/2"x1/2" VNZ/VOZ 1500 mm 0.00 € ks