Redukcia KGR PVC-U

Redukcia KGR PVC-U
Kód Názov Cena s DPH
12569 125/110 redukcia 1.31 € ks
11120 140/110 redukcia 1.75 € ks
11130 140/125 redukcia 1.63 € ks
11100 160/110 redukcia 2.12 € ks
12570 160/125 redukcia 2.68 € ks
11140 160/140 redukcia 3.70 € ks
12572 200/125 redukcia 6.77 € ks
11200 200/160 redukcia 3.55 € ks
12571 250/200 redukcia 13.02 € ks
11041 315/250 redukcia 18.26 € ks
12573 400/315 redukcia 0.00 € ks

Podrobné informácie

Materiál rúr a tvaroviek je zložený z polyvinylchloridu (PVC-U, tvrdé PVC) a ďalej farbív a stabilizátorov proti UV žiareniu a tepelnej degradácii. PVC-U je materiál s veľmi dobrými hydraulickými vlastnosťami, kedy sa minimalizuje tvorba usadenín vzhľadom na hladkosť vnútorného povrchu rúr.

Systém kanalizačného potrubia z PVC-U pre ležatú kanalizáciu sa používa pre beztlakovú dopravu splaškových a dažďových vôd, kde maximálne teploty kvapalín alebo okolia nepresahujú trvale 50°C. Dá sa použiť na stavbu stokových sietí a kanalizačných prípojok jednotnej alebo oddielnej sústavy na poddolovanom alebo zosuvnom území. Na uloženie kanalizačných radov v zaťažovaných komunikáciách sa s výhodou používa potrubie KG SN8.

Dopravované média:

• splaškové odpadové vody, dažďové vody, priemyslové odpadové vody
• väčšina běžných chemikálií, ako sú vodné roztoky neoxidujúcích kyselín (okrem silne oxidujících kyselin ako HNO3 a pod.)
• vodné roztoky zásad, alkoholov, aldehydov, peroxidov
• benzín, oleje
• vzduch pri nízkom tlaku
• rozsah pH roztokov 2-12


Nie je možné dopravovat:

• aromatické a chlórované zlúčeniny